Program konferencji27.02.2007


                                                                                 Kliknij tutaj, aby pobrać program w pliku DOC

Program konferencji
17 maja (czwartek)

10:00 OTWARCIE KONFERENCJI

Prof. Andrzej Białas, Prezes Polskiej Akademii Umiejętności
Prof. Karol Musioł, Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego

SESJA PRZEDPOŁUDNIOWA

10:15 Prof. Andrzej Staruszkiewicz (Instytut Fizyki, Uniwersytet Jagielloński)
        Koncepcja multiverse zamachem na tradycyjne rozumienie praw przyrody
10:45 Dr Stanisław Bajtlik (Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN w Warszawie)
        Czy stałe fizyczne są stałe?
11:15 Ks. prof. Michał Heller, Dyrektor OBI (Wydział Filozoficzny, Papieska Akademia Teologiczna)
        Multiverse i zmienne stałe
11:35 Dyskusja ogólna: prowadzenie Ks. prof. Michał Heller

12:00 PRZERWA

13:30-14:30 Zwiedzanie wystawy zatytułowanej Zielnik Wyspiańskiego. Wystawa zorganizowana w ramach obchodów Roku Stanisława Wyspiańskiego w Muzeum Narodowym w Krakowie - Kamienica Szołayskich, ul. Szczepańska 11

SESJA POPOŁUDNIOWA dedykowana pamięci Prof. Andrzeja Lasoty

15:00 Abp. prof. Józef Życiński, Wielki Kanclerz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
        Matematyczność przyrody a ontologia Platona
15:30 Prof. Michał Tempczyk (Instytut Filozofii, Uniwersytet M. Kopernika w Toruniu)
        Rogera Penrose'a koncepcja drogi do rzeczywistości
16:00 Prof. Jerzy Vetulani (Instytut Farmakologii PAN)
        Neurobiologiczne podstawy praw moralnych
16:30 Dyskusja ogólna: prowadzenie Prof. Elżbieta Kałuszyńska (Instytut Filozofii,
        Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Ks. dr Bogusław Wójcik
       (Wydział Filozoficzny PAT, OBI)

17:15 PRZERWA

DWUGŁOS POLEMICZNY

17:45 Prof. Władysław Stróżewski (Instytut Filozofii, Uniwersytet Jagielloński)
        Filozofia a nauka
18:15 Prof. Jan Woleński (Instytut Filozofii, Uniwersytet Jagielloński)
        Czy fizyka opiera się na założeniach filozoficznych?
18:25 Dyskusja ogólna: prowadzenie Prof. Witold Strawiński (Instytut Filozofii, Uniwersytet Warszawski)

18 maja (piątek)

SESJA PRZEDPOŁUDNIOWA

9:30 Prof. Artur Ekert (King's College, Cambridge)
        Kwanty i informacja
10:00 Prof. Gennaro Auletta (Pontifical Gregorian University, Rzym)
        Quantum-Mechanical Measurement Process as a General Framework for Information Acquiring
10:30 Dr Gordon McCabe (Dorchester, Dorset)
        Space-Time, Elementary Particles, and the Fundamental Laws of Nature
11:00 Dyskusja ogólna: prowadzenie Dr hab. Leszek Sokołowski (Obserwatorium Astronomiczne,
        Uniwersytet Jagielloński)

11:45 PRZERWA

SESJA POPOŁUDNIOWA dedykowana Prof. Andrzejowi Pelczarowi z okazji 70. rocznicy urodzin

14:00 Prof. Roman Murawski, dr Izabela Bondecka-Krzykowska (Zakład Logiki Matematycznej,
         Uniwersytet A. Mickiewicza w Poznaniu)
        Teoria kategorii we współczesnej filozofii matematyki
14:30 Prof. Roman Duda (Instytut Matematyczny, Uniwersytet Wrocławski)
        Matematyka a prawa przyrody
15:00 Prof. Stanisław Krajewski (Instytut Filozofii, Uniwersytet Warszawski)
        Teza Churcha między doświadczeniem a matematyką
15:30 Dyskusja ogólna: prowadzenie Prof. Andrzej Pelczar (Instytut Matematyki,
        Uniwersytet Jagielloński)

16:15 PRZERWA

SESJA POPOŁUDNIOWA: Panel filozoficzny

16:45 Prof. Witold Marciszewski (Katedra Logiki, Informatyki i Filozofii Nauki, Uniwersytet w Białymstoku)
        O metodach uzasadniania praw społecznych
17:05 Prof. Jan Woleński (Instytut Filozofii, Uniwersytet Jagielloński)
        Konieczność praw nauki: pro i contra
17:25 Dr hab. Robert Poczobut (Instytut Socjologii, Uniwersytet w Białymstoku)
        Umysł a prawa nauki i prawidłowości przyrody
17:45 Dr hab. Mieszko Tałasiewicz (Instytut Filozofii, Uniwersytet Warszawski)
        Prawa przyrody i obraz świata - między odkrywaniem a tworzeniem
18:05 Dyskusja ogólna: prowadzenie Prof. Ryszard Wójcicki (Instytut Filozofii i Socjologii PAN
        w Warszawie)

18:45 PODSUMOWANIE KONFERENCJI: Ks. prof. Michał Heller


Powrót